Termeni Contractuali

1. ELEMENTE DEFINITORII

Termenii si conditiile generale se vor aplica tuturor vanzarilor de bunuri si servicii de catre SC Misavan Trading SRL, prin intermediul magazinului online www.produse-de-curate-nie.ro catre Cumparator si pot fi modificate numai cu acordul expres scris al ambelor parti.

2. DOCUMENTE CONTRACTUALE

Prin lansarea unei comenzi electronice sau telefonice pe magazinul online www.misavan.ro, Cumparatorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vanzatorul isi derulează operatiunile.

Comanda va fi compusa din urmatoarele documente, in ordinea importantei:

 • comanda (impreuna cu mentiunile clare asupra datelor de livrare si facturare) si conditiile sale specifice;
 • specificatiile/observatiile Cumparatorului (acolo unde este cazul);
 • sa fie supusa Termenilor si Conditiilor.

Termeni si conditii. Daca Vanzatorul confirma comanda, acest lucru va implica o acceptare completa a termenilor Comenzii. Acceptarea comenzii de catre Vanzator se considera finalizata atunci cand exista o confirmare verbala (telefonica) sau electronica (e-mail) din partea Vanzatorului catre Cumparator, fara a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vanzatorul nu considera in nici un moment o comanda neconfirmata ca avand valoarea unui Contract.

Prezentul Contract intra in vigoare la confirmarea Comenzii de catre Vanzator. Confirmarea se face telefonic sau electronic (e-mail). Termenii si conditiile generale de vanzare vor sta la baza Contractului astfel incheiat.

3. DREPTURILE SI OBLIGATIILE VANZATORULUI

 1. Vanzatorul se obliga sa predea catre cumparator bunurile solicitate prin Comanda, in specificatiile tehnice indicate in oferta si termenul stabilit prin comanda. Transportul va fi asigurat de catre Vanzator prin intermediul societatii de curierat conform planului tarif acordat in contract.
 2. Vanzatorul se obliga sa acorde garantie Cumparatorului, in conditiile prevazute de lege.
 3. Informatiile prezentate pe site-urile Vanzatorului, au caracter informativ si pot fi modificate de catre Vanzator, fara o anuntare prealabila. Informatiile de pe site sunt prezentate intr-o forma relevanta pentru Cumparator, pentru ca produsul sa fie utilizat in parametrii pentru care a fost achizitionat.
 4. Comunicarea cu magazinul online - se poate realiza prin utilizarea adreselor de email specificate in sectiunea „Contact”. De asemenea se pot posta opinii sau intrebari legate de produsele noastre pe site. Orice comentarii ce contin un limbaj inadecvat sau injurii, vor fi ignorate. Vanzatorul are libertatea de a gestiona informatiile primite, fara a aduce justificării in acest sens.
 5. Vanzatorul are dreptul de a incasa contravaloarea bunurilor si serviciilor prestate catre Cumparator, in termenele si conditiile stabilite.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIILE CUMPARATORULUI

 1. Cumparatorul are dreptul de a primi Comanda in conformitate cu specificatiile transmise de acesta Vanzatorului si in termenele stabilite.
 2. Cumparatorul se obliga sa ia in primire Comanda livrata prin intermediul societatii de curierat.
 3. Cumparatorul se obliga sa achite pretul bunurilor si serviciilor in conditiile stabilite de comun acord cu Vanzatorul si mentionate in Comanda.
 4. Cumparatorul va anunta Vanzatorul in scris si / sau telefonic pentru orice defectiune, lipsa sau surplus ale produse ivite in termenul de garantie.
 5. Cumpatatorul se obliga sa specifice in mod corect adresa/adresele de livrare ale Comenzii si datele de contact aferente. De asemenea se va comunica orice modificare a acestora in timp util, scris sau telefonic, pentru a evita returul de comanda.

5. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA SI INDUSTRIALA (DPI)

Cumparatorul intelege dreptul de proprietate intelectuala si nu va dezvalui unei terte parti sau va face publice (pe internet sau media), nici una dintre informarile primite de la Vanzator, aceste informatii fiind in proprietatea Vanzatorului. Utilizarea acestora se poate realiza prin acordul scris al Vanzatorului.

De asemenea, numele site-ului precum si insemnele grafice sunt marci inregistrate in proprietatea companiei Misvan si nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fara acordul scris al proprietarului.

6. CONFIDENTIALITATE SI PUBLICITATE

Mesajele Misavan Trading sunt transmise prin intermediul unor parteneri agreati de companie. Confidentialitatea si securitatea informatiilor este realizata si asigurata prin intermediul unor acorduri scrise specifice. Datele inscrise in magazinul online de catre clienti nu vor fi folosite sau furnizate altor terte parti.

Inscrierea datelor in acest site, atrage dupa sine acordul dumneavoastra nerestrictionat cu privire la utilizarea, afisarea, modificarea, transmiterea si distribuirea de materiale sau informatii de catre Vanzator. Orice informatii transmise prin intermediul site-ului vor fi utilizate liber, in interes propriu, de catre Vanzator. Confidentialitatea datelor este prevazuta de legislatiile in vigoare, astfel incat Misavan Trading nu va constitui subiect de obligatii in afara acesteia. Cumparatorul poate, in orice moment, transmite Vanzatorului o cerere de eliminare a datelor acestuia din baza de date, Vanzatorul realizand acest lucru in conformitate cu legislatia in vigoare.

Prin inscrierea in baza de date Misavan Trading, Cumparatorul ofera consimtamantul expres, in limitele legislatiei in vigoare , cu privire la posibilitatea de a fi contactat de catre terti: furnizori de servicii, de marketing, agentii de stat, guvernamentale sau alte companii cu care compania deruleaza programe de parteneriat, in situatia in care legea prevede acest lucru.

7. TERMENE SI PENALITATI

In cazul in care termenele de livrare a Comenzii nu sunt respectate, Vanzatorul se obliga sa avizeze Cumparatorul cu privire la termenul estimat de finalizare a livrarii. Cumparatorul are dreptul de revendicare a unor daune suplimentare cand aceasta este permis de lege, in cazul neindeplinirii partiale sau totale a conditiilor Contractului stabilit.

Intarzierile la plata de catre Cumparator vor fi penalizate in termenul emis de catre Vanzator in factura.

In cazul in care Vanzatorul primeste informatii eronate cu privire la locul de livrare al produselor, se va stabili un nou termen de onorare a comenzii in acord cu cele specificate de Cumparator.

8. FACTURARE SI PLATI

Informatiile cu privire la pretul, modalitatea de plata si termenul de plata sunt specificate in Comanda. Vanzatorul va emite o factura catre Cumparator pentru Bunurile si Serviciile livrate, in conformitate cu datele specificate de acesta in sectiunea Date de Facturare si in conformitate cu legislatia in vigoare.

Orice omisiune sau greseala cu privire la informatiile completate in datele de facturare este asumata de catre Cumparator.

9. LIVRAREA SI RECEPTIA MARFURILOR

 1. Livrare

  Vanzatorul se obliga sa expedieze Bunurile si Serviciile la Cumparator prin intermediul sistemul de curierat rapid.

  Livrarea se va face pe baza de factura, care va contine, in afara altor mentiuni prevazute de lege, specificatia marfurilor, codurile de comercializare, pretul si data scadentei . Vanzatorul va asigura ambalarea corespunzatoare a Bunurilor si Serviciilor si va asigura transmiterea documentelor insotitoare.

 2. Receptia marfii

  Receptia structurala, cantitativa si calitativa a marfurilor se va face pe baza documentelor emise de catre Vanzator (factura sau aviz). Orice diferenta de natura structurala, cantitativa si/sau calitativa trebuie transmisa catre Vanzator telefonic sau pe email. Risurile asupra bunurilor trec asupra Cumparatorului incepand cu momentul efectuarii receptiei acestora.

  Cumparatorul beneficiaza de returul produselor in 30 de zile, conform legislatiei in vigoare.

  Proprietatea asupra Bunurilor si Serviciilor va fi transferata in momentul efecturarii platii de catre Cumparator in locatia indicata in comanda, intelegand prin acestea semnarea documentelor de receptie. In cazul livrarii prin curier, acesta nu este autorizat de catre Vanzator sa permita Cumpărătorului deschiderea coletelor inainte de semnare de livrare, ci doar ulterior semnarii de livrare si achitarii eventualei contravalori a acestora.

10. GARANTII

Toate produsele comercializate pe site-ul www.misavan.ro beneficiaza de conditiile de garantie conform legislatiei in vigoare si politica comerciala a producatorilor.

Vanzatorul se obliga sa acorde garantie cumparatorului in conditiile prevazute de lege. Pentru a beneficia de aceasta garantie, cumparatorul se obliga sa-l notifice in scris pe vanzator cu privirfe la neconformitatile constatate in termen de maxim 3 zile de la data receptionarii produselor. Nerespectarea acestor il decade pe cumparator din dreptul de garantie pentru viciile ascunse. Partile declara expres ca vanzatorul nu datoreaza garantie pentru viciile aparente ale bunurilor vandute, raspunderea pentru aceste vicii fiind in sarcin acumparatorului din momentul preluarii fara obiectii a acestor bunuri.

Vanzatorul garanteaza calitatea produselor sale prin declaratii de conformitate, specificatii tehnice si fisele cu datele de securitate ale acestora. Vanzatorul are dreptul de a incasa pretul la termenele si in conditiile stabilite prin comenzile ferme - online care fac parte integranta din prezentul contract.

11. ANULAREA COMENZII SI RETURNAREA PRODUSELOR

Cumparatorul are posibilitatea anularii comenzii efectuate online pana la momentul livrarii acesteia.

Conform prevederilor legale in vigoare, beneficiati de dreptul de retragere din Contract. Dreptul de retragere reprezinta posibilitateade a returna Produsele achizitionate proin Comanda online in termen de 14 zile calendaristice, fara invocarea vreo unui motiv si fara a suporta alte costuri. Astfel, potrivit OUG 34/2014, perioada de returnare a unui Produs expira in termen de 14 zile de la ziua in care Cumparatorulintra in posesia fizica a Produselor.

12. FORTA MAJORA

Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen şi/sau de executarea, în mod necorespunzător totală sau parţială a oricărei obligaţii care ii revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de un eveniment imprevizibil, insurmontabil si de neinlaturat.

Constituie forta majora in conditiile punctului precedent, atat evenimentele produse pe teritoriul Romaniei, cat si cele produse pe teritoriul tarii in care vanzatorul face comenzile de bunuri solicitate de catre cumparator. Forta majora invocata de furnizorul bunurilor este opozabila si partilor din prezentul contract. Cu forta majora se asimileaza si eventualele intarzieri datorate verificarilor de vama care nu se datoreaza culpei vanzatorului.

Pe durata evenimentului de forta majora, raporturile contractuale dintre parti se suspenda, cu exceptia cazului in care acesta se intinde pe o perioada mai mare de 30 de zile. In acest ultim caz, partea careia i se aduce la cunostinta interventia cazului de forta majora poate denunta unilateral contractul, fara somatie, notificare prealabila, punere in intarziere sau vreo alta formalitate prealabila. Denuntarea contractului nu poate avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile contractante.

13. LEGISLATIA APLICABILA

Orice litigiu care rezulta din folosirea prezentului magazinul online se supune legislatiei in vigoare. Prevederile prezentului contract la distanta privind comertul electronic si drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionisti se supun urmatoarelor acte normative:

 • Legea Comertului Elecronic Nr. 365 din 7 iunie 2002, publicata in Monitorul Oficial nr. 959 din 29 noiembrie 2006;
 • Ordonanta nr. 21 din 21 august 1992, privind protectia consumatorilor, publicata in Monitorul Oficial nr. 212 din 28 august 1992;
 • Legea Nr. 449 din 12 noiembrie 2003, Republicată privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora.
 • Ordonanta de Urgenta nr. 34/2014 din 04.06.2014.
In toate cazurile de mai sus produsele trebuie returnate in starea in care au fost primite, in ambalajul original si insotite de documentele originale. Deteriorarea produselor sau punerea intr-o stare de nevandabilitate duce la refuzarea returului.